Nye facadevinduer | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Nye facadevinduer

Udgivet den 11. februar 2020

Notat fra byggeudvalgets møde 5/2 2020

Vedlagt notat fra møde den 5/2 i det lille “byggeudvalg”.

Henrik og jeg har i dag talt med Flemming Larsen fra Larsen&Søndergaard A/S om bygherrerådgivning og udbudsprogram i overensstemmelse med det i notatet anførte. Der lægges op til udbud i hovedentreprise og en rådgiveraftale baseret formentlig på afregning efter tid, dog med et maksimum.

Rådgiveraftalen regner jeg med at vi kan tiltræde efter skriftlig votering, hvorimod udbudsmaterialet nok bør drøftes på et et møde.

20200205 Mødenotat facadevinduer.docx

  • Bo siger:

    Fin plan. Forslag: skal vi samtidig med vinduesudskiftning mod gaden indtænke samtidig at få udført eventuelle energibesparende tiltag, fx. isolering under vinduer?

  • Mette siger:

    God plan. Men tror også at det bliver svært at nå til Aug.

  • Skriv et svar