Forslag til forlig om altandagbøder | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Forslag til forlig om altandagbøder

Udgivet den 29. januar 2020

Altanforsinkelsen betyder, at der skal tages stilling til et krav om dagbøder. I samarbejde med SWE har jeg opgjort kravet til 35 dage. Bestyrelsen har tidliger – før vi kendte den reviderede tidsplan – godkendt, at vi ville eftergive 14 dage.
Formålet med et et forlig er at undgå et langvarigt og dyrt juridisk tovtrækkeri og at slutte arbejdet uden for stor hast og i god tone. Økonomien er vel, at vi af en dagbod på ca. 65.000 kr. ville skulle afholde merudgifter for ca. 30.000 kr.

Udkast til godkendelse:

 

“Hej Kåre

 

På baggrund af den fremsendte tidsplan kan det konstateres at projektet bliver forsinket med 35 dage. I henhold til entreprisekontrakten er A/B Dana berettiget til at kræve dagbod betalt for alle 35dage. Dagbodens størrelse udgør 1,5 promille af entreprisesummen ekskl. moms, dvs. 3.085 kr. pr. dag eller 107.975 kr. i alt.

 

Vi har tidligere stillet i udsigt, at A/B Dana ville være sindet at godkende en forsinkelse på 14 dage, hvis vi fik en konkret anmodning herom, en anmodning vi ikke har modtaget. Vi vedstår dog tilsagnet, hvorfor den dagbødebærende forsinkelse kan opgøres til 21 dage, svarende til en samlet dagbod på i alt 64.785 kr.

 

Foreningen kan undtagelsesvis og uden præjudice være indstillet på at indgå et forlig, hvor foreningen ikke kræver betaling af dagbod for de 21 dage, såfremt Min Altan A/S betaler alle foreningens meromkostninger som udspringer fra den samlede forsinkelse på 35 dage og årsagerne hertil.

 

Foreningens meromkostninger skal kunne modregnes i MinAltans tilgodehavende og vil omfatte merudgifter til

 • gebyr for råden over offentlig vej ud over den oprindelige tidsplan
 • 2.683 kr. for forlængelse af forsikring
 • Evt. merudgifter til byggesagsbehandling som følge af projektændringer
 • Merudgifter til byggeteknisk rådgiver

For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at et evt. forlig ikke medfører, at A/B Dana mister retten til at kræve dagbod for yderligere forsinkelser.

 

Lad mig høre, hvilken løsning Min Altan A/S ønsker at arbejde videre med. “

 • Bo siger:

  Jeg er med på at indgå forlig som skitseret.

 • Mette siger:

  Hej Kurt
  enig i udkast

 • Christian siger:

  Jeg synes det er et fint forslag.

 • Anne siger:

  Hej Kurt
  Jeg tilslutter mig dit forslag.

 • Skriv et svar