Generalforsamlingen 28/10 2020 – Spørgsmål og debat | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Generalforsamlingen 28/10 2020 – Spørgsmål og debat

Udgivet den 25. oktober 2020

På grund af Coronareglerne kan vi ikke holde en sædvanlig generalforsamling. Istedet prøver vi en videokonference og for at gøre den så enkel som muligt, åbnes der her for at andelshavere på forhånd kan stil spørgsmål/kommentere det udsendte materiale.

 

Alle kommentarer og svar formidles til alle andelshavere inden eller senest i forbindelse med generalforsamlingen.

Begynd din(e) kommentar(er) med ad. pkt.x: og skriv din kommentar/spørgsmål.

Bilagene finder du neden under dette debatfelt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning, herunder gennemførte og kommende vedligeholdelsesprojekter.
  Beretningen foreslås taget til efterretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten og altanregnskabet.
  Årsrapporten, herunder uændret andelskrone, og altanregskabet foreslås godkent.
 4. Forelæggelse af skema 4 (side 24-25) i årsregnskabet.
  Skemaet foresls godkendt.
 5. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften.
  Budgetforslaget og uændret boligafgift foreslås godkendt.
 6. Forslag
 7. Valg
  1. Formand (valgt for 2 år og ikke på valg)
  2. Bestyrelse (Anne Alsing Petersen og Erik Mogensen er på valg)
   Anne modtager ikke genvalg.
  3. Suppleant(er) (Anni Jørgensen er på valg)
   [Bestyrelsen består ud over formanden af 3-7 medlemmer. Det skal tilstræbes at der er mindst 2 medlemmer fra hver opgang. Alle valg gælder to år, hvor halvdelen afgår hvert år. Det sidste blev der ikke taget højde for sidste år og der er derfor kun 2 på valg i år.]
 8. Evt. valg af administrator og revisor (der er ikke forslag om ændringer)
 9. Eventuelt

Skriv et svar