Arbejdsplan 2020 – udkast | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Arbejdsplan 2020 – udkast

Udgivet den 28. december 2019

Her kan du se og kommentere udkast til bestyrerlsens arbejdsplan for 2020. Kommentarer, herunder evt. ændringsforslag bedes anført i kommentarfeltet, helst senest 6/1 2020. Sidste frist er 10/10 2020.

Husk at signere dine kommentarer.

Bestyrelsesopgaver 2020

 1. Opfølgning GF 19
 2. Altanerne: – Aflevering; -regler for brug -farvevalg – oliebehandling
 3. Dørtelefonerne
 4. Gårdfesten – hvornår – primære opgaver: oprydning kælder/loft
 5. Tilstandsrapporten og handleplan for vedligehold
 6. Hjemmesiden
 7. Opdatering af vedtægterne
  Der er behov for en opdatering, bl.a. for at legalisere elektronisk kommunikation og derudover kan det være fornuftigt at koordinere vores vedtægter med ABF’s standarder så det bliver lettere at vedligeholde ved fremtidige lovændringer
 8. Forretningsorden
  Der er behov for regler om skriftlig votering m.m. samt ikke mindst hvordan bestyrelsen lever op til og forvalter reglerne om persondata
 9. Husorden – rev. og integration af altanregler
  Læs reglerne – husorden- rygning på trappeopgang – og I vil ikke være i tvivl om at der er behov for en opdatering og også en stillingtagen til hvilke regler vi vil håndhæve i det daglige
 10. Privatlivspolitik mm
  Lovbunden opgave, jfr. GDPR bestemmelserne
 11. Evt. udbud af administrations- og revisoropgaver
 12. Arbejdsdeling, arbejdsgrupper og mødeplan

 

 

Dagsordner

opdeles fremover i en åben og lukket del. Den åbne del indeholder faste punkter:

 

Åben dagsorden

Nyt vedr. ejendommens vedligeholdelse og drift (fast)

Hjemmesiden (fast)

Gårdfesten

Lukket dagsorden

Alle andre emner

 

Åbne dagsordner lægges på hjemmesiden forud for møderne og referaterne af hele dagsordenen (ekskl. fortrolige ting) efterfølgende. Fra hjemmesiden sendes mail til brugerne hver gang der er nyt.

 

Mødeplan

Mødeplanen justeres løbende. I det omfang sager har været afgjort ved skriftlig votering pr. mail optages de på efterfølgende møde som efterretningssager, så den formelle beslutning bliver dokumenteret i et mødereferat.

 

Januarmøde (21/1)

Opfølgning GF 19
Altanerne: – Aflevering; -regler for brug -farvevalg – oliebehandling
Dørtelefonerne status
Gårdfesten – hvornår og hvem – primære opgaver: oprydning kælder/loft
Tilstandsrapporten og handleplan for vedligehold.
Der nedsættes arbejdsgruppe der skal indstille konkret udbud af facadevinduer og renovering omkring facadealtaner til aprilmødet. Evt. indstillinger i øvrigt vedr. vedligeholdelsesplan
Hjemmesiden
Forretningsorden for bestyrelsen
Arbejdsdeling, arbejdsgrupper og mødeplan
Evt

 

Aprilmøde

Indstilling vedr. udbud af facadevinduer m.m.
Vedligeholdelsesplanen
Privatlivspolitik mm
Evt.

 

Junimøde/augustmøde

Stillingtagen til indkomne tilbud facaderernoveringen
Opdatering af vedtægterne
Forretningsorden
Husorden – rev. og integration af altanregler –
Evt.

 

Oktobermøde

Ordinær generalforsamling
Årsberetning (regnskab)
Budget
Opfølgning på beslutninger i tidligere møder

 

 

Arbejdsplan 2020 – udkast.docx

 • Bo siger:

  Set – og er enig

 • Skriv et svar