Ansøgning fra Konsjös foranlediget af Corona | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Ansøgning fra Konsjös foranlediget af Corona

Udgivet den 11. marts 2020

Jf. mail af 11/3 til bestyrelsen med indstilling til Konsös’ henvendelse

Til bestyrelsen
Jeg modtog i går nedenstående mail fra Katrina. Jeg har haft lejlighed til at vende
den med Bo og med Katarina selv. På den baggrund og med regeringens
udmelding i går og her til aften vil jeg foreslå at vi efter omstændighederne giver
henstand med de kommende 2 måneders husleje på følgende vilkår:

1. Snarest muligt når situationen er blevet normaliseret skal der aftales en
afdragsordning på den oparbejdede huslejerestance.
2. Vin med Hjerte/[Konsjös] er forpligtet til at søge støtte/kompensation til
betaling af bl.a. husleje og for tab af omsætning m.v., som er eller måtte
blive indført af staten eller brancheorganisationer.
3. I det omfang Caféen eller Vin med Hjerte modtager støtte til hel eller delvis
betaling af husleje skal et sådant beløb fuldt ud indbetales til A/B Dana som
huslejebetaling/ afdrag på huslejerestance.

Vilkårene skal ses i sammenhæng med at andelshaverne i henhold til A/B Danas
vedtægter ikke må have udgifter ved erhvervslejemålene.

Giv venligst en hurtigt tilbagemelding på om ovenstående kan godkendes, helst
ved votering på hjemmesiden, så jeg hurtig kan finde sagen til sin tid, når der skal
udarbejdes årsberetning eller andelshaverne på anden vis skal orienteres.

Jeg vil gerne tilføje, at jeg faktisk forventer, at der bliver behov for yderligere
henstand, jf. at der normalt går 12-16 uger før en epidemi topper og at regeringen
også stiller i udsigt at der sagtens kan komme yderligere restriktioner i
Coronaforløbet.

Bh
Kurt
——– Original besked ——–
Emne:Vedr. husleje
Dato:2020-03-10 14:43
Afsender:”Katrina Ewers Bjerre” <katrina@vinmedhjerte.dk>
Modtager:”‘Bo Thisted Simonsen'” <btsimonsen@gmail.com>, <kurt@egedal-christoffersen.dk>
Kære Bo og Kurt, jeg har kun jeres mailadresser, men vil I sende nedenstående mail videre l de andre i
Simply.com webmail :: Fwd: Vedr. husleje https://webmail.simply.com/?_task=mail&_safe=1&_uid=18097&_m…
1 af 3 11-03-2020 22:55
bestyrelsen. På forhånd tak.
Kære bestyrelse i AB Dana
Vi skriver l jer i håb på forståelse og samarbejde.
Som I måske ved har vi kæmpet en hård kamp de seneste 14-15 mdr. med at få vores forretning op at køre. Det
har været et langt sejt træk, med mange lange og hårde dage. Jeg ved godt at udefra kan det se ud som om det
bare kører, det er også sådan vi gerne vil at kunderne ser det, men bagved halter vi hele den bage er. Der er
ind l videre ikke kommet det kundeflow der skal l, for at skabe en sund forretning. I okt. Nov og december så
det lyst ud, som om vi endelig havde knækket kurven. Velvidende at følgende januar og februar vil blive s lle.
Alle siger at det første år bare er op ad bakke, så vi har hele den tænkt at vi bare skal overleve det første år, og
så vil det se lysere ud derfra. At kundeflowet vil s ge stødt i de kommende mdr var en del af vores økonomiske
plan.
Vi har hele den levet af det som kommer ind dag l dag, da vi ikke har ha mulighed for at spare op, have noget
likviditet eller cashflow vi kan bruge af. Første gang jeg udbetalte løn l mig selv var her 1. marts, e er at have
arbejdet i gennemsnit 80 mer i ugen, gra s i 14 måneder. Så jeg synes at vi har udvist re dig omhu og gjort
hvad vi kunne for at få forretningen op at køre. Planen er at få lavet en opsparing på 100.000, så vi hele den har
penge stående l at dække lavperioder og uforudsete hændelser. Men der er vi ikke kommet l endnu.
Vi har hele den tænkt at foråret 2020 vil blive vendepunktet, med vinbar, bedre vejr, mere kendskab ude i byen
l vores forretning osv. Vi har hele den med det kundeflow der har været, kunne holde skinnet på næsen og
betale vores regninger, så længe jeg ikke gav mig selv løn.
Hvad vi dog absolut ikke kunne forudse, er hvordan coronavirussen har påvirket vores forretning. Jeg tror ikke så
meget det er frygten for at blive smi et, men mere den økonomiske usikkerhed der gør, at folk bliver hjemme og
holder på pengene.
Fx i går mandag, som plejer at være en af vores bedste dage, med meget take away kaffe, og omkring 60
transak oner og mellem 3500 og 5.000 i omsætning, var i går kun 1900 kr.
Krisen kan nærmest ikke ramme os på et værre dspunkt, og kommer der ikke penge ind dagligt, har vi ikke
nogen reservere vi kan tage fra, og så vil vi ikke have penge l at dække vores udgi er.
Jeg har allerede meddelt personalet at jeg bliver nødt l at tage deres planlagte vagter fra dem igen, så Steffen
og jeg dækker alle hverdagene, fordi der ikke vil være råd l at udbetale løn l den 1. april.
Igen, så prøver vi at udvise så meget re dig omhu som muligt, og gøre alt hvad vi kan for at få det l at løbe
rundt, men kommer der ikke kunder i bu kken, så er det nærmest lige meget hvad vi gør.
Vi ved jo godt at alt de e på ingen måde er jeres problem, men vi har hørt fra flere af jer, at I er glade for at vi er
her, så vi håber at I vil hjælpe os l at vi kan blive ved med det.
Selvfølgelig kan det hele lige pludselig vende, men e er statsministerens pressemøde her l formiddag, har vi
ikke nogen forhåbninger om at folk begynder at bruge penge lige foreløbigt. Vi har 2 store bookinger de næste to
lørdage, hvoraf det ene lige er blevet aflyst, og regner også med at det andet bliver det.
Uden en økonomisk håndsrækning er vi ilde stedt, og vi vil derfor gerne være på forkant og høre om der er nogen
som helst måde hvorpå I vil være villige l at kompensere med huslejen. Nedsat, udskudt eller andet, det er op l
jer. Igen, vi ved godt at de e i princippet ikke er jeres problem, men vi håber på forståelse for situa onen og et
godt samarbejde. Og vi spørger kun fordi vi ved at foreningen er sund og har en god stabil økonomi.
Vi arbejder selv benhårdt på at generere indkomst gennem salg ud af huset og ved at sælge produkter b2b. Det
kan også være at vi kommer hen l den 1. og vi har penge, men vi vil hellere være på forkant og spørge jer og
være ærlige omkring vores situa on end vi vil spørge når det er for sent.
Sig endelig l hvis I har spørgsmål eller gerne vil se omsætningstal, I ved hvor I kan finde os.
Ser frem l at høre fra jer.
Bedste hilsner fra Katrina & Steffen
Simply.com webmail :: Fwd: Vedr. husleje https://webmail.simply.com/?_task=mail&_safe=1&_uid=18097&_m…
2 af 3 11-03-2020 22:55
Med venlig hilsen / Kind regards
Katrina Ewers Bjerre

 

 • Kurt siger:

  Erik, Henrik, Christian og Mette har alle i mails af 12/3 godkendt, hvorfor sagen er ekspederet.

 • Kurt siger:

  På baggrund af ny henvendelse fra Katrina (se nedenfor) har jeg ekspederet nedenstående svar, der er tiltrådt af Bo, Henrik, Christian, Erik og jeg selv. Jeg regner med at de sidste to godkendelser indløber senere i dag;

  Kære Katrina og Steffen

  A/B Danas bestyrelse har på baggrund af jeres seneste henvendelse besluttet, at vi efter omstændighederne giver fritagelse for betaling af husleje for marts og april måned d.å. på følgende vilkår

  Vin med Hjerte/[Konsjös] er forpligtet til at søge støtte/kompensation til betaling af bl.a. husleje og for tab af omsætning m.v. fra erhvervsstøtteordninger, som er eller måtte blive indført af staten eller brancheorganisationer.
  I det omfang Caféen eller Vin med Hjerte modtager støtte til hel eller delvis betaling af husleje i fritagne huslejemåneder, skal et sådant beløb fuldt ud indbetales til A/B Dana som huslejebetaling/ afdrag på huslejerestance. Hvis der modtages andre støtte- eller kompensationsbeløb, der ikke direkte henviser til huslejeomkostninger men mere generelt henviser driftsomkostninger, skal en forholdsmæssig andel efter nærmere aftale anvendes til nedbringelse af huslejerestancen.

  Som bekendt arbejder regeringen med overvejelser og forhandlinger om, hvordan man kan hjælpe små- og mellemstore virksomheder med hjælpeforanstaltninger ud over udsættelser af betaling af moms og B-skatter.

  Venlig hilsen

  Kurt Egedal Christoffersen

  Katrina Ewers Bjerre skrev den 2020-03-15 15:10:
  >
  > Kære Kurt og resten af A/B Dana
  >
  > Jeg skriver til jer alle i lyset af den nuværende situation, da det er noget der berører os alle, på mange forskellige områder. Først vil jeg sige tak til jer som gør noget ekstra for at støtte vores forretning i denne tid, det varmer meget.
  >
  > Jeg var i starten af ugen lidt forud for tiden, da jeg i allerede tirsdag, skrev til bestyrelsen vedr. min husleje i konsjös, da jeg kunne se at kunderne bare forsvandt. Jeg lavede også en aftale med mine medarbejdere om at de opgav deres vagter (på nær weekend), så jeg ikke vil have deres lønudgifter, og jeg valgte at lukke vinbarsdelen igen. Jeg spurgte bestyrelsen til nedsat eller udskudt husleje, hvortil Kurt har svaret at jeg kan få henstand.
  >
  > Situationen har dog ændret sig siden jeg skrev tirsdag, med nedlukning af DK onsdag aften. Jeg har i de sidste par dage fuldt situationen, og prøver at finde den bedst mulige løsning, samtidig med at jeg gerne vil følge myndighedernes anvisninger.
  >
  > Situationen er bare sådan for mig, at jeg ikke kan lukke butikken eller kun lave take away, hvis ikke der bliver gjort noget ved huslejen. Huslejen er den største, tyngende faktor, og jeg anmoder derfor om at I som forening vil genoverveje en fuld kompensation for marts måned. Jeg er med på at I, i jeres vedtægter har regler om at I ikke må, men set i lyset af den seneste uges indsatser, der er lavet, for at afbøde konsekvenserne af denne pandemi for befolkning og for erhvervsdrivende, med midlertidig ændring af grundlov, rettigheder og regler – så er jeg sikker på, at der også kan anerkendes midlertidige undtagelser for jeres vedtægter. Dette er en tid hvor det koster noget for os alle, og huslejen for mig, (og mange andre erhvervsdrivende) er den helt store udgift. Jeg har allerede fået tilkendegivelse for flere af jer om at I er villige til det, men jeg har fuld forståelse for at det skal være en fælles beslutning, og det er derfor jeg sender denne til jer alle, og ikke kun til bestyrelsen.
  >
  > Der er mange meninger derude om hvad der er bedst at gøre, og jeg har allerede fået hug for at holde åbent, fra dem som er blevet nødt til at lukke. De mener at jeg er med til, at perioden på 14 dage vil blive forlænget. Jeg mener selvfølgelig at jeg har åbent på forsvarlig måde, men der er ingen tvivl om at det mest rigtige at gøre vil være at lukke eller kun have åbent for take away. Der er bare ingen af delene jeg kan overleve på. Vi har et budget på 150.000 for marts, og vi er pt på 65.000. Jeg kan fortælle at omsætningen i dag, som på en god normal søndag ligger på mellem 5 og 8.000 kr. i dag er på 1600 kr.
  >
  > En henstand vil ikke hjælpe mig, da det bare skubber problemet, og det vil ikke være ansvarligt for mig at sætte mig i yderligere gæld.
  >
  > Hvis jeg kan modtage kompensation for huslejen i marts, vil jeg fra mandag morgen kun have take away, og vil afvente om statsministeren vil gøre som i andre europæiske lande, hvor det kun er supermarkeder og apoteker der må have åbent.
  >
  > Jeg håber på jeres forståelse i denne situation, og håber at I ved, at jeg kun vil spørge, fordi jeg finder det strengt nødvendigt.
  >
  > I kan nedenfor se min mail fra i tirsdags til bestyrelsen og Kurts svar, og på daværende tidspunkt var et fint svar, og tak for det. Men som sagt vil henstand kun skubbe problemet for mig. I forhold til alle de tiltag af redningspakker regeringen har fremlagt, er der ikke nogen der er hjælper mig, desværre. Så jeg må kæmpe med hvad jeg har. Og et af de forslag jeg har sendt til SMVdanmark (for små og mellemstore virksomheder) er at der kommer en opfordring fra regerings siden til dem som har erhverv udleje, om at se bort fra huslejen i marts måned, i de tilfælde hvor det giver mening, da mange af dem som udlejer erhverslokaler godt kan undvære huslejen i en periode.
  >
  > På forhånd tak for jeres forståelse og god søndag til jer.
  >
  > Med venlig hilsen / Kind regards
  >
  > Katrina Ewers Bjerre

 • Kurt siger:

  Opfølgning på kommentar af 16/3:
  Svaret til Katrina er også godkendt af Mette i mail af 17/3.

 • Skriv et svar