Lørdag 29. august 2020

Gårdfest

Bestyrelsen vedtog på sit møde 21/1 2020 at gårdfesten fremover altid afholdes den sidste lørdag i august. Samtidig blev det vedtaget at alle lejere, herunder også erhvervslejere inviteres med.

Nærmere program for dagen rundsendes inden sommerferien.